Çevre Politikası

Sirena Marine, kurmuş olduğu çevre yönetim sistemi ile üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmakta, çevresel performansını sürekli iyileştirmekte ve tüm çevre yönetmeliklerine uymaktadır.

 

Bu konudaki politikamız çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır

 

Sirena Marine San. ve Tic. A.Ş. olarak çevre politikamız; 

 

 • İlgili ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarını takip etmek ve gereklerini yerine getirmek,
 • Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı çevre çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir,
 • Yakıt tasarrufu sağlayacak ürünler ve ağırlık azaltma çalışmaları yapmak,
 • AR-GE merkezi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, çevreci yelkenli ve motorlu yatlar üretmek,
 • Deniz kirliliğini önlemek için, sistem ve ürün tasarımlarını, deniz kirliliğini önleyici şekilde yapmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yaşam döngümüz içerisinde çıkan atıkların maksimum düzeyde yeniden kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Atık sularımızı ve atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek , mümkün olan atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
 • Çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak.