Kalite ve Emniyet Politikası

  • Müşteri beklentilerini ön planda tutarak uluslararası pazarda rekabet edebilecek kalitede ürün üretmeyi hedefler. Bunun için gerekli olan teknik ve yönetimsel becerileri en hızlı şekilde oluşturup devreye alarak hata önleme çalışmaları yapar ve ürün kalitesini sürekli geliştirir.
  • Kalite yönetim sistemini uluslararası ISO 9001:2015, IATF 16949 ve IRIS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümente eder , belgelendirir ve etkinliğini sürekli geliştirir.
  • Müşteri odaklı üretim ve yönetim stratejisi gereği, tedarikçiler ile etkin , güvenilir ve uyumlu iş ilişkileri kurarak  sıfır hatalı kalite seviyesinde zamanında  ürün teslimatını gerçekleştirir.
  • Çalışanların memnuniyetini ve kuruluşa olan bağlılığını  ön planda tutarak hedef odaklı insan kaynakları yönetim modelini uygular. Çalışanlar ile empatik iletişim kurar, doğru ve gerekli eğitimlerin organizasyonlarını yapar.
  • Üretim süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak verimliliği ve ürün kalitesini yükselterek deniz taşıtları , otomotiv ve raylı ulaşım araçlarının parçaları üretiminde ülkemizin ve dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olmayı hedefler.
  • Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uymasıyla toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe  yeni değerler eklemektir.
  • Tüm bu hedeflerinin sonucunda uzun soluklu, ulusal ve uluslararası iş ortaklıkları kurmak ve de geliştirmek ister.
  • Sirena Marine tüm çalışanlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı seviyesini maximum seviyeye çıkarmak ve iş kazalarını sıfırlamayı hedeflemektedir. Ürün güvenliği ile ilgili düzenli çalışmalar yürütülmesi ve ekipman güvenliğinin sağlanması bu çalışmaların bir parçasıdır.
  • Sirena Marine tüm faaliyetlerinden dolayı müşterilerine, topluma ve çevreye karşı sorumludur. Bu bağlamda tüm faaliyetler yasal mevzuatlara uygun olacak şekilde yürütülmekte ve tüm risklerin minimuma indirilmesi ve önleyici yaklaşımların uygulanması hedeflenmektedir.
İpek Kıraç CEO